logo Zěmědělského družstva "AGROHOLDING"  
Zemědělské družstvo "AGROHOLDING"
  Pečeť zdraví z Jesenických hor  

se sídlem v Bernarticích
správa družstva
Ing. Soňa Mrázková e-mail: mrazkova@agroholding.cz
mlýn Písečná
Eva Vrlová e-mail: mlyn@agroholding.cz
Slezská pekárna Opava
Mgr. Milan Zbytek e-mail: aghbakery@gmail.com
drůbežárna Bernartice
Lenka Šušlíková e-mail: vejce@agroholding.cz
závod živočišné výroby
Ing. Pavel Mrázek e-mail: zoo@agroholding.cz
závod rostlinné výroby
Ing. David Uhřík e-mail: uhrik@agroholding.cz
závod stavební, elektro
Milan Horáček (elektro) e-mail: horacek@agroholding.cz
Ladislav Vítek (stavenví) e-mail: horacek@agroholding.cz
maloobchodní prodejny
Irena Vránová e-mail: i.vranova@slezska-pekarna.cz
IT oddělení, správci webových stránek
Marek Samolej e-mail: samolej@agroholding.cz
Ing. Miroslav Gatner e-mail: gatner@agroholding.cz
 
 
© 2011 - 2019 Agroholding